profil

akreditácie MŠ SR

EÚ projekty

kontakt


Zoznam akreditovaných vzdelávacích aktivít1. Úvod do elektronického vzdelávania

2. Anglický jazyk formou e-learningu

I.stupeň - Začiatočníci
II.stupeň - Mierne pokročilí
III.stupeň - Stredne pokročilí
IV.stupeň - Prokročilí
V.stupeň = Vyššie pokročilí

3. Informačné a komunikačné technológie pre začiatočníkov formou e-learningu

Modul - MS Windows - začiatočníci
Modul - MS Word - začiatočníci
Modul - MS Excel - začiatočníci
Modul - MS Access - začiatočníci
Modul - MS PowerPoint - začiatočníci
Modul - MS Outlook - začiatočníci
Modul - Práca s internetom - začiatočníci
Modul - MS Project Professional - začiatočníci
Modul - MS FrontPage - začiatočníci

4. Informačné a komunikačné technológie pre stredne pokročilých formou e- learningu

Modul - MS Windows - pokročilí
Modul - MS Word - stredne pokročilí
Modul - MS Excel -stredne pokročilí
Modul - MS Access - stredne pokročilí
Modul - MS PowerPoint - pokročilí
Modul - MS Outlook - pokročilí
Modul - Práca s internetom - pokročilí
Modul - MS Project Professional - stredne pokročilí
Modul - MS FrontPage - pokročilí

5. Informačné a komunikačné technológie pre pokročilých formou e-learningu

Modul - MS Word - pokročilí
Modul - MS Excel - pokročilí
Modul - MS Access - pokročilí
Modul - MS Project Professional - pokročilí
Modul - Bezpečnosť informačných systémov

6. Príprava na certifikát ECDL formou e-learningu

Modul - Základné pojmy
Modul - Práca s počítačom a správa súborov
Modul - Textový editor
Modul - Tabuľkový procesor
Modul - Databáza
Modul - Prezentácia
Modul - Služby informačných sietí

7. Informačné a komunikačné technológie pre začiatočníkov

Modul - MS Windows - začiatočníci
Modul - MS Word - začiatočníci
Modul - MS Excel - začiatočníci
Modul - MS Access - začiatočníci
Modul - MS PowerPoint - začiatočníci
Modul - MS Outlook - začiatočníci
Modul - Práca s internetom - začiatočníci
Modul - MS Project Professional - začiatočníci
Modul - MS FrontPage - začiatočníci

8. Informačné a komunikačné technológie pre pokročilých

Modul - MS Word - pokročilí
Modul - MS Excel - pokročilí
Modul - MS Access - pokročilí
Modul - MS Projekt Professional - pokročilí
Modul - Bezpečnosť informačných systémov

9. Informačné a komunikačné technológie pre stredne pokročilých

Modul - MS Windows - pokročilí
Modul - MS Word - stredne pokročilí
Modul - MS Excel - stredne pokročilí
Modul - MS Access - stredne pokročilí
Modul - MS PowerPoint - pokročilí
Modul - MS Outlook - pokročilí
Modul - Práca s internetom - pokročilí
Modul - MS Projekt Professional - stredne pokročilí
Modul - MS FrontPage - pokročilí

10. Príprava na certifikát ECDL

Modul - Základné pojmy.
Modul - Práca s počítačom a správa súborov
Modul - Textový editor
Modul - Tabuľkový procesor
Modul - Databáza
Modul - Prezentácia
Modul - Služby informačných sietí

11. Šička

12. Obchodná korešpondencia

13. Hodnotenie pracovníkov

14. Úspešná žena

Modul - Imidž
Modul - Sila detailov
Modul - Vizážistika
Modul - Spoločenské správanie

15. Efektívne riadenie domácnosti

Modul - Efektívna domácnosť
Modul - Rozpočet domácnosti
Modul - Finančné rezervy domácnosti "Ako a kde ušetriť"
Modul - Administratívna agenda spojená s riadením domácnosti

16. Vnútrofiremná komunikácia

17. Teambuilding

18. CA technológie a systémy

Modul - Úvod do CA technológii a systémov
Modul - CATIA V5 - základy
Modul - AutoCAD - základy

19. Adaptácia nových zamestnancov

20. Európska únia a lobing

21. Profesionálna komunikácia zamestnancov štátnej správy a samosprávy